این وب سایت از کوکی ها برای Google Analytics استفاده می کند.

با توجه به قانون حفظ حریم خصوصی شما نمی توانید از این وب سایت بدون پذیرش استفاده از این کوکی ها استفاده کنید.

مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی

با پذیرش، به کوکی‌های ردیابی Google Analytics رضایت می‌دهید. می‌توانید با پاک کردن کوکی‌ها در مرورگر خود، این رضایت را لغو کنید.

⛽ درباره کلاهبرداری هیدروژنی صنعت خودرو بخوانید خطر قریب الوقوع سلامتی : فقط آب به عنوان یک محصول جانبی دروغ است

موتور سیکلت و اسکوتر برقی پدال دار (پدال دوچرخه)

نام تجاری را انتخاب کنید
همه
همه
همه
همه
همه
همه
همه
URL را به اشتراک بگذارید:
↻ تنظیم مجدد

Avionics Aquilla avionics aquilla ؋ ۶۵۹٬۷۴۱ / ۱۲۰ کیلومتر Delfast Prime 2.0 delfast prime 2 0 ؋ ۴۲۱٬۷۰۹ / ۳۷۰ کیلومتر Daymak Arrow daymak arrow ؋ ۱۱۹٬۷۸۶ / ۷۵ کیلومتر Daymak Vienna 84V daymak vienna 84v ؋ ۱۲۵٬۲۳۳ / ۶۰ کیلومتر Delfast Offroad delfast offroad ؋ ۵۵۷٬۰۰۰ / ۱۸۰ کیلومتر SURU Scrambler suru scrambler ؋ ۱۹۸٬۹۵۲ / ۷۰ کیلومتر Huck Cycles Karma 750 huck cycles karma 750 ؋ ۲۲۱٬۰۵۸ / ۶۴ کیلومتر Velocifero E-Classic velocifero e classic ؋ ۱۹۰٬۶۰۱ / ۸۰ کیلومتر XION CyberX xion cyberx ؋ ۲۷۲٬۵۶۴ / ۱۶۰ کیلومتر Monday Motorbikes Gateway Booster monday motorbikes gateway booster ؋ ۲۵۷٬۸۲۷ / ۱۲۰ کیلومتر PEDA Legend peda legend ؋ ۴۰۷٬۵۵۴ / ۹۰ کیلومتر Super73 S2 super73 s2 ؋ ۱۸۰٬۱۶۲ / ۱۲۰ کیلومتر Daymak Eagle Deluxe daymak eagle deluxe ؋ ۱۳۶٬۱۲۸ / ۶۰ کیلومتر C3STROM Astro Pro c3strom astro pro ؋ ۱۳۹٬۹۳۰ / ۱۲۶ کیلومتر Honda DAX e: honda dax e ؋ ۱۰۵٬۲۶۲ / ۹۰ کیلومتر Monday Motorbikes Gateway monday motorbikes gateway ؋ ۱۷۶٬۷۷۳ / ۶۴ کیلومتر Fantic Issimo fantic issimo ؋ ۲۸۵٬۷۰۲ / ۱۰۰ کیلومتر NIU X Razer SQi niu sqi ؋ ۹۶٬۷۵۰ / ۷۶ کیلومتر Zebra Z1 zebra z1 ؋ ۱۳۲٬۲۶۶ / ۵۶ کیلومتر Rumble Motors Air rumble motors air ؋ ۲۰۶٬۳۲۱ / ۱۲۰ کیلومتر Volcon Brat volcon brat ؋ ۱۸۴٬۱۴۱ / ۴۸ کیلومتر Daymak EM1 daymak em1 ؋ ۱۰۸٬۸۹۱ / ۵۰ کیلومتر Daymak Beast 2 D daymak beast 2 d ؋ ۲۱۷٬۸۳۷ / ۶۰ کیلومتر Daymak Sunshine daymak sunshine ؋ ۷۰٬۷۶۰ / ۴۰ کیلومتر Daymak Eagle daymak eagle ؋ ۱۰۳٬۴۴۴ / ۵۰ کیلومتر Rumble Motors Air SS (Super Sport) rumble motors air ss super sport ؋ ۳۶۱٬۰۶۱ / ۱۶۰ کیلومتر C3STROM Astro c3strom astro ؋ ۱۲۵٬۱۹۲ / ۸۱ کیلومتر Super73 RX super73 rx ؋ ۲۳۹٬۱۱۱ / ۱۲۰ کیلومتر Huck Cycles Stinger 3000 huck cycles stinger 3000 ؋ ۳۰۹٬۴۸۱ / ۱۲۰ کیلومتر Ariel Rider X-Class ariel rider x class ؋ ۱۱۰٬۴۵۵ / ۸۹ کیلومتر Rumble n' Henry Air SST rumble n henry air sst ؋ ۵۱۲٬۱۱۸ / ۱۶۰ کیلومتر Daymak Odyssey daymak odyssey ؋ ۸۱٬۶۵۵ / ۴۵ کیلومتر Daymak Eagle Lithium daymak eagle lithium ؋ ۱۴۷٬۰۲۲ / ۶۰ کیلومتر Daymak Beast 2 daymak beast 2 ؋ ۱۶۳٬۳۶۴ / ۶۰ کیلومتر Super73 R super73 r ؋ ۲۰۵٬۹۵۲ / ۱۲۰ کیلومتر Urban Drivestyle UNI Moke Vintage urban drivestyle uni moke vintage ؋ ۲۲۹٬۹۹۴ / ۸۰ کیلومتر Rumble n' Henry MADMAX rumble n henry madmax ؋ ۵۱۲٬۱۱۸ / ۹۷ کیلومتر Doinnext GO doinnext go ناشناخته / ۱۰۰ کیلومتر EM Vedo em vedo ؋ ۶۱٬۵۲۵ / ۷۰ کیلومتر Huck Cycles Rebel 2000 huck cycles rebel 2000 ؋ ۲۸۰٬۰۰۷ / ۸۰ کیلومتر Daymak Rebel daymak rebel ؋ ۱۲۵٬۲۳۳ / ۴۰ کیلومتر Zebra ZX1 zebra zx1 ؋ ۱۴۷٬۷۴۰ / ۹۷ کیلومتر Yadea V7 yadea v7 ناشناخته / ۴۰ کیلومتر Super73 Z1 super73 z1 ؋ ۹۲٬۸۴۴ / ۳۲ کیلومتر Lohner Stroler lohner stroler ؋ ۲۶۹٬۷۸۶ / ۱۶۰ کیلومتر Delfast Partner 2.0 delfast partner 2 0 ؋ ۳۴۲٬۱۲۶ / ۹۰ کیلومتر EM3 em3 ؋ ۴۶٬۲۹۸ / ۷۰ کیلومتر Daymak Chameleon daymak chameleon ؋ ۸۷٬۱۰۲ / ۴۵ کیلومتر Honda M7 honda m7 ؋ ۳۴٬۶۳۲ / ۴۵ کیلومتر Super73 ZG super73 zg ؋ ۱۲۷٬۲۵۳ / ۴۵ کیلومتر Daymak EM2 daymak em2 ؋ ۱۶۳٬۳۶۴ / ۶۰ کیلومتر Super73 SG1 super73 sg1 ؋ ۱۹۸٬۸۷۷ / ۸۰ کیلومتر MEIJS Motorman Classic meijs motorman classic ؋ ۴۰۹٬۸۵۱ / ۶۵ کیلومتر SONDORS MadMods sondors madmods ؋ ۱۱۰٬۴۵۵ / ۹۷ کیلومتر NIU Gova C0 niu gova c0 ؋ ۳۸٬۶۸۵ / ۷۰ کیلومتر NIU U-Series U1 niu u series u1 ؋ ۱۳۷٬۲۰۱ / ۳۵ کیلومتر White Carbon O3 white carbon o3 ؋ ۴۹٬۶۵۵ / ۷۰ کیلومتر Super73 PSG x Z super73 psg x z ؋ ۱۴۵٬۱۶۱ / ۴۰ کیلومتر Zebra ZX2 zebra zx2 ؋ ۲۰۵٬۹۵۲ / ۱۹۳ کیلومتر Huck Cycles 750 Overland huck cycles 750 overland ؋ ۱۶۲٬۱۰۹ / ۹۷ کیلومتر Honda A6 honda a6 ؋ ۴۱٬۲۶۴ / ۶۰ کیلومتر Karmic OSLO karmic oslo ؋ ۱۱۰٬۴۵۵ / ۷۰ کیلومتر Rumble Motors ROVER rumble motors rover ؋ ۱۸۰٬۵۳۱ / ۱۰۵ کیلومتر Avionics V1 avionics v1 ؋ ۶۶۳٬۱۷۴ / ۱۲۰ کیلومتر NIU UQi niu uqi ؋ ۱۳۷٬۲۰۱ / ۴۰ کیلومتر Ariel Rider D-Class ariel rider d class ؋ ۱۶۲٬۰۳۵ / ۶۴ کیلومتر Huck Cycles Rebel 1000 huck cycles rebel 1000 ؋ ۲۵۰٬۵۳۲ / ۸۰ کیلومتر Honda Zoomer e: honda zoomer e ؋ ۱۱۱٬۸۴۹ / ۹۰ کیلومتر Daymak Alien daymak alien ؋ ۹۷٬۹۹۷ / ۵۰ کیلومتر Ariel Rider X-Class 52V ariel rider x class 52v ؋ ۱۷۶٬۷۷۳ / ۱۲۱ کیلومتر Ariel Rider Grizzly ariel rider grizzly ؋ ۲۴۳٬۰۹۰ / ۹۷ کیلومتر Ariel Rider X-Class 52V Step-Thru ariel rider x class 52v step thru ؋ ۱۷۶٬۷۷۳ / ۱۲۱ کیلومتر Honda M6 honda m6 ؋ ۴۱٬۲۶۴ / ۶۰ کیلومتر Delfast Top 3.0 delfast top 3 0 ؋ ۴۹۷٬۳۱۳ / ۳۲۱ کیلومتر Avionics V3 avionics v3 ؋ ۷۲۲٬۱۲۳ / ۱۲۰ کیلومتر Honda U-be honda u be ؋ ۳۵٬۰۰۱ / ۸۰ کیلومتر Honda A7 honda a7 ؋ ۳۹٬۷۹۰ / ۵۰ کیلومتر Monday Motorbikes GEN7 monday motorbikes gen7 ؋ ۳۳۱٬۵۸۷ / ۱۶۱ کیلومتر Daymak EM3 daymak em3 ؋ ۱۷۹٬۷۰۶ / ۶۰ کیلومتر Segway eMoped C-Series C80 segway ninebot emoped c series ؋ ۱۳۹٬۹۳۰ / ۸۵ کیلومتر iO Scooby io scooby ؋ ۱۳۱٬۳۱۲ / ۴۰ کیلومتر Honda Cub e: honda cub e ؋ ۱۱۱٬۸۴۹ / ۶۵ کیلومتر EM Love em love ؋ ۴۶٬۲۹۸ / ۴۰ کیلومتر Monday Motorbikes Phoenix monday motorbikes phoenix ؋ ۱۱۰٬۴۵۵ / ۱ کیلومتر Daymak Rogue daymak rogue ؋ ۱۲۵٬۲۳۳ / ۵۰ کیلومتر Urban Drivestyle UNI Swing urban drivestyle uni swing ؋ ۲۲۲٬۰۳۶ / ۸۰ کیلومتر Super73 PSG x ZG super73 psg x zg ؋ ۱۵۶٬۷۷۸ / ۴۵ کیلومتر Daymak Utility Deluxe daymak utility deluxe ؋ ۱۴۱٬۵۷۵ / ۵۰ کیلومتر NIU UQi GT (قبلاً U GT ) niu uqi gt ؋ ۱۹۰٬۹۱۹ / ۸۰ کیلومتر SURU S19 suru s19 ؋ ۲۲۰٬۹۸۴ / ۷۰ کیلومتر ONYX RCR onyx rcr ؋ ۲۷۲٬۵۶۴ / ۱۲۰ کیلومتر Monday Motorbikes Anza monday motorbikes anza ؋ ۱۱۰٬۴۵۵ / ۴۰ کیلومتر Daymak Swift daymak swift ؋ ۱۰۸٬۸۹۱ / ۵۰ کیلومتر Super73 SG super73 sg ؋ ۱۴۳٬۱۶۹ / ۳۰ کیلومتر Super73 S1 super73 s1 ؋ ۱۳۲٬۶۳۵ / ۸۰ کیلومتر Doohan iDou doohan idou ؋ ۱۳۹٬۲۷۰ / ۹۰ کیلومتر
ThePack.news : ناشر بلژیکی مجله موتور سیکلت برقی را راه اندازی کرد و نسخه رایگان اولین مجله خود را ارائه کرد 🇧🇪 توسط
Mohenic Motors از کره جنوبی یک موتورسیکلت برقی و یک اسکوتر باری به بازار عرضه می کند 🇰🇷 توسط
QARGOS از هند اسکوتر باری الکتریکی 225 لیتری را روانه بازار کرد 🇮🇳 توسط
برق رسانی آفریقا: یک انقلاب خاموش توسط
Gogoro از تایوان شاسی بلند اسکوتر ماجراجویانه تمام زمینی را با دو چرخ راه اندازی کرد CrossOver 🇹🇼 توسط
برند هلندی Etalian تناسخ الکتریکی Honda Super Cub را راه اندازی کرد 🇳🇱 توسط
سوزوکی نسخه‌های برقی اسکوتر نمادین و پرتقاضای بورگمن و موپد کم‌هزینه چینوری خود را عرضه کرد 🇯🇵 توسط
برند هلندی Brekr موتورسیکلت برقی سبک B7000 را روانه بازار کرد 🇳🇱 توسط
Super Soco برنده رکورد جهانی گینس برای بیشترین مسافت با اسکوتر برقی در 24 ساعت شد 🇨🇳 توسط
Super Soco اسکوتر ماجراجویی CPx Explorer طراحی شده توسط خانه طراحی معروف Pininfarina از 🇮🇹 ایتالیا را راه اندازی کرد 🇨🇳 توسط
برند ایتالیایی Velocifero نسخه Scrambler مدل Jump خود را عرضه کرد 🇮🇹 توسط
ElectricBrands Evetta راه‌اندازی کرد: برقی‌سازی 🇮🇹 Iso ایتالیایی / BMW میکروکار نمادین دهه 1950 Isetta 🇩🇪 توسط
NIU مدل‌های جدیدی را عرضه می‌کند: اسکوتر سری F600/650، موتور سیکلت اسپرت سری RQi و دوچرخه خاکی آفرود سری XQi3 🇨🇳 توسط
NIU ارتقاء محدوده مدل سری NQi برای 2023-2024 🇨🇳 توسط
NIU یک جامعه آنلاین اختصاص داده شده به نوآوری و کارآفرینی در بازار اسکوتر برقی راه اندازی می کند. 🇨🇳 توسط
Pai Mobility از 🇨🇳 چین اسکوترهای ماکسی با هوش مصنوعی (AI) TS3 S و TS3 Pro را در 🇪🇺 اروپا عرضه می کند. 🇨🇳 توسط
نام تجاری لهستانی موتور سواری برقی Avionics، موتور سیکلت دست ساز سری V خود را ارتقا داد و موتور سیکلت Aquilla جدید را برای 🇺🇸 بازار ایالات متحده معرفی کرد. 🇵🇱 توسط
برند استرالیایی Fonzarelli خط اسکوترهای برقی خود را ارتقا داد و به عملکرد 0 تا ۶۰ کیلومتر در ساعت در ۲٫۹ ثانیه دست یافت. 🇦🇺 توسط
برند انگلیسی Maeving موتور سیکلت ورزشی دست ساز RM1S را روانه بازار کرد 🇬🇧 توسط
برند ایتالیایی WOW! خط اسکوترهای برقی خود را ارتقا داده و اسکوترهای تحویلی و ورزشی را اضافه می کند 🇮🇹 توسط
Lit Motors از 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا شروع به پذیرش سفارشات اسکوتر برقی خود متعادل کننده C1 کرده است. 🇺🇸 توسط
برند اتریشی KSR برند جدید موترون را با چهار موتور و اسکوتر برقی برای بازار اروپا عرضه کرد 🇦🇹 توسط
برند ایتالیایی NITO از تولید سوپرموتو الکتریکی N4 خبر داد 🇮🇹 توسط
بی ام و CE 02 را معرفی کرد: یک موتورسیکلت الکتریکی برای جابجایی شهری 🇩🇪 توسط
کارگاه سفارشی سازی موتور سیکلت اتریشی Vagabund Moto BMW CE 04 و KTM Freeride E (E-CX) را سفارشی می کند 🇦🇹 توسط
خانه طراحی ایتالیایی با شهرت جهانی 🇮🇹 Pininfarina موتور سیکلت برقی را برای قدیمی ترین برند موتورسیکلت 🇳🇱 هلند ایجاد می کند: Eysing PF40 🇳🇱 توسط
برند چینی Horwin سریع‌ترین ماکسی اسکوتر جهان را به بازار عرضه کرد: 0-100 کیلومتر در ساعت در 2.8 ثانیه 🇨🇳 توسط
برند Velocifero و مالک الساندرو تارتارینی با اسکوتر برقی رکورد سرعت جهانی را شکستند 🇮🇹 توسط
☀️ میکروکار خورشیدی BICAR از 🇨🇭 سوئیس تبدیل به رو شد 🇨🇭 توسط
اسکوتر Zapp i300 از 🇬🇧 بریتانیا برنده جایزه معتبر طراحی آلمان و جایزه طراحی موتور سیکلت reddot شد. 🇬🇧 توسط
Carver مدل های R+ (برد گسترده) و S+ (سرعت بالا) را با باتری جدید عرضه می کند 🇳🇱 توسط
مفهوم میکروباس ماژولار XBUS با الهام از لگو راه اندازی شد 🇩🇪 توسط
SOL Motors نسخه 125 سی سی موپد محبوب 🚀 Pocket Rocket را روانه بازار کرد 🇩🇪 توسط
Volcon Grunt Evo و XL را راه اندازی کرد: یک موتورسیکلت تریل سبک تر و ساکت تر 🇺🇸 توسط
TVS X: یک اسکوتر با کارایی بالا را برای بازار جهانی عرضه کرد 🇮🇳 توسط
موپدهای تناسخ جدید توسط برند هوندا از ژاپن: Cub، Zoomer و DAX 🇯🇵 توسط
تناسخ الکتریکی هوندا DAX | ساخت دست 🇧🇪 بلژیک 🇧🇪 توسط
موپد تاشو جدید هوندا طراحی شده در 🇺🇸 آمریکا 🇯🇵 توسط
ماکسی اسکوتر جدید CT-3 از برند Super Soco (2022) 🇨🇳 توسط
فروش برند و شرکت اسکوتر Čezeta 🇨🇿 توسط
اسکوتر سه چرخ برقی باری جدید توسط eccity از 🇫🇷 فرانسه 🇫🇷 توسط
مدل جدید S1X از برند اولا الکتریک (2023) 🇮🇳 توسط
مدل آپدیت شده Squad 🌞 اسکوتر-خودرو خورشیدی 🇳🇱 توسط
اسکوترها و موتور سیکلت های جدید از برند Velocifero (2023) 🇮🇹 توسط
Second Ride - کارگاه برقی سازی موتور سیکلت های کلاسیک از 🇩🇪 آلمان 🇩🇪 توسط
E-CORE: کیت تبدیل الکتریکی برای اسکوترهای بنزینی! کارگاه سفارشی سازی 🇧🇪 بلژیک! 🇧🇪 توسط
کارگاه شانگهای گمرک خودروهای الکتریکی از 🇨🇳 چین و 🇳🇿 نیوزیلند 🇨🇳 توسط
کارگاه موتور سواری ایکوما در 🇯🇵 ژاپن 🇯🇵 توسط
کارگاه موتورسیکلت - موپد در هامبورگ 🇩🇪 آلمان 🇩🇪 توسط
BMW CE 04: یک موتورسیکلت برقی اسکوتر با طراحی مدرن را معرفی کرد 🇩🇪 توسط
پلت فرم اسکوتر Barebone توسط Edison Motors از 🇹🇭 تایلند 🇹🇭 توسط
سیمسون S50 و S51 توسط کارگاه های دوچرخه در 🇩🇪 آلمان 🇩🇪 توسط
Henry Electric Customs - موپد دست ساز خود را طراحی کنید! ساخت 🇺🇸 آمریکا 🇺🇸 توسط
تست توسط


دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا از جنبش حقیقت 11 سپتامبر در سال 2024 حمایت کردند نامزد ریاست‌جمهوری Vivek Ramaswamy در دسامبر 2023 درخواست 9/11 Truth کرد و نامزد ریاست‌جمهوری Robert F. Kennedy, Jr. نیز حمله 11 سپتامبر را علناً زیر سؤال برد. نامزد ریاست جمهوری خواستار حقیقت 11 سپتامبر است حرکت 9/11 سیاستمدار آمریکایی درباره حمله تروریستی 11 سپتامبر: من فکر می کنم [که] دولت ما یک سازمان تروریستی است. بسیاری از سازمان ها حمله 11 سپتامبر را زیر سوال می برند: 9/11 Truth - دانشمندان برای Truth - آتش نشان برای Truth - معماران و مهندسان برای 9/11 Truth - محققین برای Truth - عدالت برای 9/11 - خلبان برای 9/11 Truth - وکلا برای 9/11 Truth - متخصصان پزشکی برای 9/11 Truth - محققان برای 9/11 حقیقت و عدالت - فیزیک برای 9/11 - ده ها تن دیگر... مردم محلی در 🇳🇴 نروژ از 9/11 نروژ صحبت می کنندپس از یک حمله تروریستی در سال 2011، نخست وزیر نروژ رئیس ناتو شد. ناتو از 18 ماه قبل از حمله تروریستی، یک عملیات جاسوسی مخفی در اسلو انجام داد که وزیر دادگستری بعداً گفت که از آن بی اطلاع است . سیاستمدار آمریکایی : من خشمگین شدم و احساس کردم باید کاری انجام دهم تا سیاستی را که مردم را شکنجه می کند، می کشد و وحشت می کند، به چالش بکشم. بررسی به وب‌سایت Christchurch Truth منتهی شد. رئیس جمهور ترکیه ویدئویی از حمله تروریستی کرایست چرچ چند روز قبل از حمله تروریستی در اوترخت هلند به اشتراک گذاشت و تحقیقات نشان داد که با ناتو ارتباط دارد. [ گزارش تحقیق را بخوانید ] ⛽ درباره کلاهبرداری هیدروژنی صنعت خودرو بخوانید خطر قریب الوقوع سلامتی : فقط آب به عنوان یک محصول جانبی دروغ است